Инвестирајте у Српску

Инвестирајте у Српску

Пореска политика у Републици Српској спада међу најстимулативније у региону, са ниском стопом пореза на доходак, пореза на добит и збирном стопом доприноса. Стопа пореза на додану вриједност је такође врло стимулативна. http://www.investsrpska.net/index.aspx?langid=3

Електроенергетика

 

energyЗбог природних карактеристика, Република Српска се сврстава у области богатије хидроенергетским потенцијалом. Поред тога, Република Српска има довољне резерве угља за изградњу већих капацитета за производњу електричне енергије. Потенцијал за улагања постоји и у областима других обновљивих извора енергије, а интерес Владе Републике Српске је да диверсификује изворе енергије и постане један од лидера у региону у производњи енергије из обновљивих извора.

 

Индустријски Сектор

Industry sector

Дрвна индустрија има посебан и стратешки значај за Републику Српску. Ова индустрија остварује највећи суфицит у спољнотрговинској размјени прерађивачке индустрије (покривеност увоза извозом је 407,13 % за првих 6 мјесеци 2015. Године. Поред дрвне индустрије, Република Српска такође има развијене и друге секторе индустрије као сто су: металска и електро индустрија, индустрија текстила, коже и обуће као и област рударства и геологије.

 

Производња хране

 

agriculture sector

Република Српска спада у сам европски врх по расположивости пољопривредних површина (0,952 ха по становнику). На располагању су значајне површине незагађеног и плодног земљишта, чисте изворне воде и чист ваздух као основ за производњу органске хране. Захваљујући повољном географском положају, клими, те различитим геолошким условима, биодиверзитет лековитог и ароматичног биља на просторима РС, веома је богат. Република Српска има потенцијал и у сточном фонду.

Туризам

Tourism sector2

Република Српска бележи стално повећање доласка и броја ноћења туриста. Потенцијали за инвестициона улагања су у свим облицима туризма, а посебно у планинском, бањском, еко и авантуристичкoм туризму. Поред тога постоји и могућности улагања у хотеле и некретнине. Предности Републике Српске за улагања су очувана животна средина, разноврсно природно и богато културно наслеђе.

 

 

Сектор грађевинарства

Construction Smaller

Сектор грађевинарства и ИГМ представља значајан потенцијал у Републици Српској. Грађевинарство обухвата предузећа која се баве пословима високоградње, нискоградње, хидроградње изолатерским, инсталатерским и монтажерским радовима у грађевинарству, те инжењерингом и пројектовањем. Индустрија грађевинског материјала обухвата предузећа која се баве вађењем камена, шљунка, пијеска, глине и каолина као и предузећа која производе цемент, креч, гипс, керамичке и опекарске производе, бетон и производе од бетона, цемента, гипса и камена.

 

Трговински сектор

Trade sector

Трговински сектор у Републици Српској је један од најдинамичнијих сектора и са континуираним трендом раста. На територији Републике Српске у сталном порасту је промет (на велико и мало) робе као што је воће и поврће, месо, млијеко, риба и цвијеће (просјечно 15‐20% годишње). Ове робе су најчешће прометоване робне групе у промету тржнице на велико.

 

 

Здравство

Healtcare PPP sector

Република Српска је прва у окружењу увела ЈПП као начин финансирања здравствених услуга и искуства су позитивна. У последњих неколико година Република Српска је уложила значајна средства у здравствени сектор. Постоји неискориштени потенцијал за улагања кроз проширивање капацитета и унапређења садржаја здравствених услуга, као и увођење садржаја услуга из области бањског туризма.

Финансијске услуге

Financial servicesРепублика Српска има успостављен адекватан нормативно‐правни оквир у сектору осигурања, у значајној мери усклађен са прописима Европске Уније. У наредном периоду предвиђено је стварање системских претпоставки за развој нових услуга осигурања, усвајање порески стимулативног законодавства за услуге осигурања (животно и пензијско осигурање), као и даљи развој домаћег тржишта капитала.

Languages

Радно време


Од понедељка до петка: 

9:00 - 17:00
Субота и недеља: 

Затворено

 

Телефон:+30 2310 251 839

 

Нерадни дани

Нова Година-1. јануар

Богојављење 6. јануар

Први дан поста 14. март

Благовести25. март

Велики Петак29. април

Дан Рада - 1. мај

Први дан Васкрса2. мај

Духовски понедељак (Тројице)20. јун

Преображење Господње 15. август

Дан кад је Грчка рекла НЕ28. октобар

Божић25. децембар

Други дан Божића - 26. децембар


Контакт