Επενδύσεις

Επενδύσεις

Η Σερβική Δημοκρατία καθίσταται ένας ανερχόμενος επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός. Κυρίως λόγω του συνδυασμού της γεωστρατηγικής θέσης της, των πλούσιων φυσικών πόρων αλλά και των ανθρωπίνων πόρων με μεγάλα ποσοστά άρτια καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού και εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού.

Επιπροσθέτως, καθώς η βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος αποτελεί μια άπω τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη τη Σερβικής Δημοκρατίας είναι συνεχείς οι πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ήδη οι φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων κ επιχειρήσεων, ο ΦΠΑ και τα ποσοστά εργοδοτικών εισφορών είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά στην ευρύτερη περιοχή. Σχετικά με την  επιχειρηματική δραστηριοποίηση γενικά ή τις εμπορικές δραστηριότητες πιο συγκεκριμένα, λόγω των υπογεγραμμένων με την  ΕΕ συμφωνιών είναι για τις περισσότερες περιπτώσεις δραστηριοτήτων, αγαθών κ προϊόντων εξίσου εύκολη όσο και στις χώρες της ΕΕ.

http://www.investsrpska.net/index.aspx

 PDF
MINING
KONCESSIONS
FOREIGN INVESTMENTS IN BH
TELECOMMUNICATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
---

Τομέας Ενέργειας

energy

Εξαιτίας των φυσικών χαρακτηριστικών και του φυσικού πλούτου της, η Σερβική Δημοκρατία είναι ένας εξαιρετικά ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο. Τα ποτάμια και πιο συγκεκριμένα ένας σημαντικός αριθμός “κατάλληλων τοποθεσιών” αποτελούν ακόμα ευκαιρία για την κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών. Υπάρχουν επίσης σημαντικά αποθέματα άνθρακα ενώ ήδη αρκετά ορυχεία βρίσκονται σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας στοχεύει κυρίως στην εκμετάλλευση  των μεγάλων προοπτικών στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της δυνατότητας της Σερβικής Δημοκρατίας να εξελιχθεί σε ηγέτης στην περιοχή στην παραγωγή ενέργειας ανανεώσιμων πηγών.

Τομέας  Βιομηχανίας

Industry sector

Η βιομηχανία ξύλου έχει μια ιδιαίτερη και στρατηγική σημασία για την Σερβική Δημοκρατία. Αποτελεί περίπου το 16% της συνολικής παραγωγής και το 21% των εξαγωγών της βιομηχανικής παραγωγής ενώ τροφοδοτεί το 19% του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού. Συνεισφέρει τέλος, το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο του βιομηχανικού κλάδου. Άλλες σημαντικές βιομηχανίες είναι η μεταλλουργία και η παραγωγή ηλεκτρισμού, η κλωστοϋφαντουργία, η βιομηχανία δέρματος και υποδημάτων, οι εξορύξεις και γενικά ο γεωλογικός τομέας.

Αγροτικός τομέας

agriculture sector

Η Σερβική Δημοκρατία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καλλιεργήσιμης γης  (0,952 εκτάρια ανά κάτοικο). Εύφορη γή, καθαρό νερό κ αέρας αποτελούν τον συνδυασμό για υψηλής ποιότητας αγροτική παραγωγή αλλά και βιολογικές παραγωγές.

Αποτέλεσμα των γεωλογικών χαρακτηριστικών και των μικροκλιμάτων που δημιουργούν είναι η πληθώρα, πάνω από 400 ποικιλίες, φαρμακευτικών κ αρωματικών φυτών. Η κτηνοτροφία είναι εξίσου σημαντικός τομέας αλλά και ένας με τις μεγαλύτερες προοπτικές κυρίως στην ανάπτυξη μεγάλων οργανωμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης.

Τουρισμός

Tourism sector2

Ο τουριστικός κλάδος είναι υπό ανάπτυξη με πολλά ακόμα περιθώρια μέχρι να φτάσει το επίπεδο των πραγματικών προοπτικών της Σερβικής Δημοκρατίας, εάν αναλογιστεί κανείς τι μπορεί να προσφερθεί. Ο αριθμός επισκεπτών αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια καθώς το οδικό δίκτυο βελτιώνεται και οι διασυνδέσεις αυξάνονται. Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον έγκειται στις πολλές κ εξαιρετικές δυνατότητες οικολογικού τουρισμού, αγροτουρισμού αλλά και αθλητικών και  ηπιότερων δραστηριοτήτων  μέσα στη πανέμορφη φύση κ τις εναλλαγές βουνών, ποταμών, λιμνών και φαραγγιών. Παρθένα σχεδόν η αγορά, προσφέρεται για επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά ακίνητα αλλά και τουριστικές υπηρεσίες.


Κατασκευαστικός τομέας

Construction Smaller

Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτές συμπεριλαμβάνουν γραφεία αρχιτεκτονικά και πολιτικών μηχανικών καθώς και εταιρείες που εξειδικεύονται στα υδροηλεκτρικά έργα, μονώσεις, εγκαταστάσεις κ συναρμολογήσεις. Επίσης αυξανόμενος είναι ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των δομικών υλικών, όπως στην εξόρυξη πετρωμάτων,  άμμου, αργίλου και καολίνης καθώς και εταιρείες παραγωγής τσιμέντου, ασβέστη, γύψου, κεραμικών, τούβλων και σκυροδέματος.

Тομέας του Еμπορίου

Trade sector

Ο τομέας του εμπορίου στην Σερβική Δημοκρατία είναι ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς. Σταθερή ανάπτυξη υπάρχει στην αγορά (χονδρική και λιανική) προϊόντων όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, το γάλα, τα ψάρια και τα λουλούδια. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω προϊόντα διακινούνται μέσω κεντρικών χονδρικών αγορών, δεν υπάρχουν σήμερα στην Σερβική Δημοκρατία οι τυπικές οργανωμένες αγορές χονδρικής με υποστηρικτικές αποθηκευτικές υποδομές.

Τομέας Δημόσιας & ιδιωτικής Υγείας

Healtcare PPP sector

Η Σερβική Δημοκρατία είναι από τους πρωτοπόρους της περιοχής που εισήγαγε ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα) ως μορφή χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας με την μέχρι σήμερα εμπειρία να είναι θετική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Σερβική Δημοκρατία επένδυσε σημαντικούς πόρους στον τομέα της υγείας.

Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές επενδύσεων στον κλάδο, όπως στην επέκταση υπαρχόντων εγκαταστάσεων κ αύξησης χωρητικότητας καθώς και τον εμπλουτισμό και την  βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Σχετικά επίσης με τον κλάδο, η βελτίωση εγκαταστάσεων και η εισαγωγή νέων υπηρεσιών στον τομέα του ιαματικού τουρισμού.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Financial services

Η Δημοκρατία της Σερβίας έχει δημιουργήσει ένα κανονιστικό και νομικό πλαίσιο στον τομέα των ασφαλίσεων, εναρμονισμένη σε σημαντικό βαθμό με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μέλλον προβλέπεται η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών υπηρεσιών, η υιοθέτηση μιας νομοθεσίας φορολογικών κινήτρων ασφαλιστικών υπηρεσιών (ασφάλειες ζωής και συντάξεων), καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Languages

Ωράριο λειτουργίας


Δευτέρα-Παρασκευή:

09:00 - 17:00
Σαββάτο και Κυριακή: 

κλειστά

Τηλ.:+30 2310 251 839

 

αργίες το 2016

Πρωτοχρονιά -1 Ιανουαρίου

Θεοφάνεια -6 Ιανουαρίου 

Καθαρά Δευτέρα -14 Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - 25 Μαρτίου

Μεγάλη Παρασκευή - 29 Απριλίου 

Μεγάλο Σάββατο - 30 Απριλίου 

Εργατική Πρωτομαγιά - 1 Μαϊου

Κυριακή του Πάσχα - 1 Μαϊου 

Δευτέρα του Πάσχα - 2 Μαϊου 

Αγίου Πνεύματος - 20 Ιουνίου 

Κοίμηση της Θεοτόκου - 15 Αυγούστου 

Ημέρα του Όχι - 28 Οκτωβρίου 

Χριστούγεννα - 25 Δεκεμβρίου 

Σύναξη της Θεοτόκου - 26 Δεκεμβρίου


Επικοινωνία